reklama

Nadále platí, že ve většině případů odmítnutí šlo o nedostatky v žádosti nebo o to, že žadatel byl v prodlení se svými splátkami déle než 30 dní.

Ze schválených žádostí se 65 procent případů týkalo spotřebitelských úvěrů. Asi 26 procent žádostí se týkalo hypotečních úvěrů a v pěti procentech šlo o úvěry podnikům. Zbývající čtyři procenta jsou nezařazené úvěry.

Průměrný odložený spotřebitelský úvěr se pohybuje lehce nad 250.000 Kč. Odložené hypoteční úvěry dosahují v průměru 1,9 milionu Kč. Úvěry odložené pro podniky činí v průměru 11,3 milionu Kč.

Česká národní banka od počátku června na svém webu zveřejňuje data k odkladům splátek a úvěrům v programech COVID. Banky zveřejňují příslušná data s týdenní nebo měsíční frekvencí.

O odklad splátek mohou žádat dlužníci zasažení v souvislosti s koronavirem. Dlužník věřiteli skutečnost oznámí, důvody nemusí prokazovat. Splátky je možné odložit u úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky nelze odložit ani u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

reklama