Největší propad příjmů pociťují osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a také nezaměstnaní. Po první vlně epidemie v červnu, stejně jako v prosinci a únoru, byla situace obdobná, konstatovali autoři průzkumu.

Téměř tři pětiny domácností by podle vyjádření respondentů za současné situace dovedly vycházet s financemi více než půl roku. Pět procent domácností už teď s financemi nevychází a stejný podíl by vydržel nejdéle měsíc. Počet domácností, kterým stabilně nestačí peníze na pokrytí výdajů, se podle CVVM stabilně pohybuje okolo pěti procent. Doba, po kterou domácnost dokáže vycházet s příjmy, je logicky výrazně ovlivněna stávající příjmovou situací domácností a tím, zda se jí snížily příjmy, dodali sociologové.

CVVM zjišťoval i názory veřejnosti na uzavření všech škol, s nímž minulý měsíc souhlasila třetina dotázaných, zatímco dvě třetiny s tímto opatřením proti šíření koronaviru v dubnu nesouhlasily. Nesouhlas s případným zavřením škol při zhoršení epidemické situace v zářijovém průzkumu uvedla jen přibližně polovina lidí, což i při odlišné situaci podle analytiků svědčí o výrazném posunu veřejného mínění.

Distanční výuku podle svého vyjádření zvládá více než polovina rodičů snadno, dvě pětiny obtížně, zbytek neuměl situaci posoudit. Proti září minulého roku se hodnocení mírně změnilo - o šest procentních bodů přibylo rodičů, kteří hodnotí zajištění výuky jako 'velmi snadné' a o sedm procentních bodů se snížil podíl rodičů, kteří uvedli odpověď 'spíše obtížné'.

Průzkum CVVM se uskutečnil na přelomu března a dubna a zúčastnilo se ho 1025 lidí.