reklama

Česká republika dokáže fungovat jako prostředník mezi oběma znepřátelenými stranami. Tento diplomatický dosah je částečně odrazem několika desetiletí starých vazeb mezi Československem a režimem otce Bašára al-Asada, Háfizem al-Asadem. Ten několikrát Československo navštívil, aby zde utužil především obchodní vztahy. Komunistické Československo bylo jedním z hlavních syrských ekonomických partnerů a vývozcem zbraní do Sýrie po desetiletí, ještě před vládou asadovské dynastie. Např. v letech 1952 až 1956 se obchod mezi zeměmi pětinásobně zvýšil.

Toto pokračovalo i po rozpuštění východního bloku. V roce 1991 Praha stále vyvážela tanky do Sýrie a neupustila Damašek ani poté, co se přidala k EU a začala stále více přijímat bruselský postoj k zemi.  „Politika vůči Sýrii se po pádu komunismu v roce 1989 značně změnila. Od té doby se Izrael stal našim klíčovým spojencem v regionu. Současně jsme udržovali naše tradičně dobré vztahy s arabskými zeměmi, včetně Sýrie, " sdělil diplomat na velvyslanectví ČR ve Washingtonu FP. Manifestací těchto dobrých vztahů je, že české velvyslanectví v Damašku zůstalo jako jediné západní velvyslanectví otevřené, čehož si podle slov české velvyslankyně, Evy Filipi, Syřané velice považují, a to bez ohledu na jejich politický postoj.

Proč je ČR užitečná pro USA

Zároveň tím došlo k posílení vztahů s USA. Washington zavřel všechny své ambasády v roce 2012 poté, co americký velvyslanec Robert Fort byl napaden prorežimním davem v autě. Nicméně, USA stále potřebovaly zvládnout konzulární odpovědnost za občany USA v případě nouze. Potřebovaly stát, který by se ujal úlohy tzv. zástupné ochranné moci (protecting power) jako to činí Švédsko v Severním Koreji a Švýcarsko v Íránu.

Ford a jeho tým sestavil seznam potenciálních ochranných států, které Washington mohl schválit. Kontaktoval se s několika evropskými zeměmi, ale „mnohé se seznamu se sami uzavřeli, když my jsme se uzavřeli," řekl Ford v telefonním rozhovoru FP, nyní vedoucí pracovník Institutu pro Střední východ. Ford se nicméně znal s českou velvyslankyní Filipi, z působení v Sýrii a ta souhlasila, že v Sýrii zůstane a české velvyslanectví bude otevřené.

„Eva byla kanálem pro žádosti USA o informace o amerických občanech [včetně dvou občanů] v Sýrii," řekl Ford. "Stále si myslím, že je užitečné mít tento kanál." Z osmi zaměstnanců české ambasády, jeden pracuje na plný úvazek pro USA.  Prostřednictvím videokonferencí je americké ministerstvo zahraničí informováno o situaci v terénu a díky tomu si může utvářen jasnější představu o tom, co se děje v zemi a v syrské vládě.

USA nikdy zcela nedokázaly blíže proniknout k Asadovu režimu, a to zejména po srpnu roku 2011, kdy americký prezident Barack Obama uvedl, že Assadův režim nemá legitimitu. Čeští velvyslanci na tom díky společné historii byli mnohem lépe.  „Eva měla lepší představu o syrské vládě," uznává sám Ford. Proto je ideální kandidátkou pro zprostředkování kontaktu mezi různými syrskými stranami a skupinami a americkou vládou, která je podle české perspektivy nutná k vyřešení krize. „Věříme, že syrský konflikt nemá vojenské řešení, ale pouze politické," uvedl český diplomat z Washingtonu.

Nicméně, Filipi nejedná jménem Spojených států. „Ochranná moc je standardním diplomatickým nástrojem a nevyžaduje, aby obě země sledovaly přesně tytéž politické linie", sdělila česká ambasáda FP. I tak si americká strana její práci nadmíru pochvaluje. „"Naše práce s českou vládou v Sýrii přinesla naše dvě země ještě blíže k sobě. Jsme nesmírně vděční za pomoc, kterou ona a celá Česká zájmová sekce USA poskytují americkým občanům v Sýrii a těšíme se na další spolupráci," uvedl americký ministr zahraničí ve svém prohlášení.

Ford poznamenává, že Češi hrají důležitou roli v Sýrii nejenom v oblasti diplomacie. ČR realizovala své první humanitární projekty v roce 2016 a od té doby třikrát dodala Sýrii humanitární pomoc: v lednu, březnu a červenci letošního roku. V lednu též čeští diplomaté zajistili propuštění polského občana, který byl od roku 2015 v syrském vězení.

Domácí pohled

FP poukazuje na to, že zatímco úloha ČR v Sýrii je vysoce hodnocená USA, v případě domácí půdy jsou názory mnohem rezervovanější. Časopis Respekt například publikoval články, ve kterých naznačuje, že česká přítomnost legitimizuje Asadův režim a samotná Fillipi jej nedostatečně kritizuje. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek navrhl v dubnu, že velvyslanectví by mohlo být uzavřeno, kdyby se ukázalo, že Asad používá chemické zbraně proti civilistům.

Na druhé straně barikády stojí Komunistický svaz mládeže (KSM), který Filipi a českou ambasádu obviňuje z toho, že slouží americkým imperialistickým zájmům. I tak ale KSM zmiňuje některé slova Filipi, které jsou kritické vůči aktivitám Západu v Sýrii. V debatě Bez politické korektnosti pořádané Institutem 2080 (jenž se prakticky transformoval do politické strany Realisté) v roce 2016 řekla, že Západ je částečně za válku odpovědný tím, že nedbal na expertní doporučení a následoval své spíše naivní pokusy o vyjmutí Sýrie z „Osy zla.“ V rozhovoru pro Českou televizi zase řekla, že nechápe, proč Západ podporuje syrské rebely, kteří mohou být nebezpeční pro syrské křesťany.     

reklama