Rozhodnutí vlády se vztahuje na podnikatele s roční spotřebou do 30 megawattů elektřiny a 100 megawattů plynu, pro které podobně jako pro domácnosti maximální ceny určuje regulační úřad ÚRSO. Ten původně pro malé firmy stanovil cenu samotné elektřiny bez doprovodných poplatků na 547,58 eura (13.150 Kč) za MWh.

Malým podnikům na Slovensku regulovaná cena elektřiny letos značně stoupla kvůli tomu, že ÚRSO při jejím stanovení vycházel z tržních cen proudu v loňském srpnu a září, kdy burzovní ceny podle ministra hospodářství Karla Hirmana kulminovaly. Někteří dodavatelé energií pak menším firmám začaly posílat zálohové faktury na několikanásobně vyšší částky než loni; nyní schválené opatření vlády má tomu zabránit.

Slovensko loni začalo kompenzovat zejména menším podnikům vysoké nákupní ceny energií. O dotaci, která zatím byla poskytována za srpen a září 2022, se firmy musely přihlásit a stát jim uhradil 80 procent z rozdílu mezi skutečnou nákupní cenou a zmíněným stropem. Nově v případě dodávek energií malým podnikům budou kompenzace v plné výši vypláceny přímo dodavatelům elektřiny či plynu.

Slovenská vláda na kompenzace vysokých cen energií vyčlenila ve státním rozpočtu na letošní rok 3,5 miliardy eur (84 miliard Kč). Například domácnostem letos ceny elektřiny, plynu či tepla stouply mnohem méně, než kdyby se do nich plně promítnul vývoj cen na burzách ve sledovaném období loňského roku.

Zástupci velkých firem, které si samy domlouvají ceny energií s dodavateli, minulý týden upozornili, že tyto podniky nemají přístup ke kompenzacím drahé elektřiny a plynu. Ministerstvo hospodářství tehdy reagovalo, že poslalo Evropské komisi ke schválení návrh dalšího dotačního programu.