reklama

Práce na pozici vesmírného průvodce je jen jedním z mnoha pracovních míst, které by podle poradců z The Future Laboratory ve spolupráci s Microsoftem od roku 2025 mohly vzniknout. Z toho také vyplývá, že mnoho dnešních studentů bude pracovat v profesích, které ještě neexistují. Ale vše je jen otázkou času. Jaká další nová zaměstnání budoucnost přinese?

Virtuální designer

Virtuální realita překoná dosavadní pokrok v gamingu a stane se hlavním artiklem v prodeji spotřebního zboží na poli elektroniky. Jen v Číně je zhruba 200 startupů týkajících se právě virtuální reality a poptávka po této technologii vzrostla od roku 2014 o 800 procent.

Virtuální designéři se stanou členy týmu, kteří budou konstruovat kombinace herního světa, architektury nebo zahradnictví. Budou vytvářet fascinující a cenově dostupné světy, ze kterých nebudou lidé chtít odejít.

Mravní advokát robotů

O tom, že roboti nahrazují lidskou práci bylo napsáno již mnoho a není pochyb o tom, že už teď se objevují pracovní odvětví, ve kterých spolu pracují lidé a roboti. Právě proto už teď vniká poptávka po robotických inženýrech, údržbářích či jiných specialistech.

Novým pracovním odvětvím však bude jakýsi mravokárce, který bude roboty vzdělávat. Bude se snažit o to, aby spolu roboti a lidé vycházeli a nevznikaly problémy na pracovištích. Dále aby nedošlo k nějakému zranění člověka či poškození stroje.

Mravní advokát robotů bude také řešit spory mezi lidmi a stroji a s tím, že vždy bude obhajovat stranu robota. Ptáte se proč? Protože populace potřebuje mít důkaz, že roboti jsou mezi lidmi užiteční a zároveň jistotu, že nejsou nebezpeční. Například Německo na toto technologickou oblast vyčlenilo už 200 milionů eur.

Digitální kulturní komentátor

Digitální komunikace se vyvíjí z textu na vizuální bázi, z praxe známe například Instagram, který je zaměřen především na fotografie, na rozdíl od Facebooku nebo Twitteru, který stále pracuje ve velkém měřítku s textem.

Od roku 2020 však bude pravděpodobnější, že digitální komunikace prostřednictvím fotografií bude dominantnější. Tohoto trendu budou samozřejmě využívat nejrůznější organizace, které budou chtít oslovit masové publikum.

Z toho důvodu bude potřeba zaměstnat lidi, kteří mají skvělé vizuální dovednosti, nejrůznější animace budou doplňovat hudbou a budou tak posouvat hranice našeho vnímání. Ideální pracovník v této oblasti musí umět skloubit moderní technologické schopnosti s humanitními obory. Musí umět chápat lidskou přirozenost a vědět, jak používat nejnovější technologie k vytvoření přesvědčivých příběhů.

Sběrač tvůrčích internetových dat

V roce 2025 budou existovat miliardy zařízení v každodenních předmětech, které budou shromažďovat informace v takovém množství, které se vzpírá lidské představivosti. Dnes se tomu říká "Big data", ale v budoucnu bude množství těchto informací nepopsatelně větší.

Pracovní náplň sběračů internetových dat bude vyhledávat užitečné informace pohřbené v tomto obrovském množství dat a dát jim užitečnou podobu, kterou budou využívat lidé v běžném životě. Zaměstnanec bude kombinovat technickou dovednost datového vědce s komunikačních dovedností digitálního kulturního komentátora.

Další možnosti zaměstnání

Výše zmíněné pracovní pozice jsou jen jedny z mála možných podob zaměstnání budoucnosti, které předpovídá společnost Future Laboratory ve spolupráci Microsoftem. Další pracovní možnosti zahrnují například rozšíření úložné kapacity lidského mozku, obnovu ekosystémů, udržitelnou výrobu energie nebo vymýšlení nových zdrojů v post-uhlíkovém světě a dokonce možnost pro návrháře ke tvorbě protéz pro lidská těla.

Společným jmenovatelem těchto předpovědí jsou kreativní myslitelé v kombinaci s technickými i netechnickými pracovníky. Právě tyto lidi budou podporovat nejrůznější univerzity světa, budou rozvíjet jejich kreativitu a aplikovat ji na širokou škálu víceoborových studií. Další výhodou pak je, že lidé s těmito atributy nebudou na dlouhou dobu nahrazeny roboty.

reklama