reklama

Mamuti podle zjištění vědců vyhynuli v důsledku klimatických změn. Podle BBC zemřeli žízní, protože zemské klima se proměnilo natolik, že sladké vody téměř vyschly.

Podle odborníků k tomu došlo před 5000 lety, v době, kdy na Zem žilo už jen pár posledních skupin. Většina mamutů vymřela o 5000 let dříve, tedy zhruba před 10 000 lety. Lidé je témě vyhubili, a co se nepovedlo jim, o to se postaraly klimatické změny.

Právě ty za dalších 5000 let dostihly i poslední žijící zbytky mamutů žijící  na ostrově svatého Pavla v Beringově moři. Studie vědců naznačuje, že tato zvířata čelila jiné hrozbě než jejich příbuzní na pevnině.

Jak se po době ledové krajina oteplovala, zvyšovala se hladina moří, což zmenšilo plochu ostrova, na kterém mamuti žili. Některé jezera zmizela v oceánu sladkovodních pitných zdrojů ubylo. Mamuti museli sdílet stále vzácnější napajedla, přičemž jejich nadužívání způsobilo další problém.

"Když vyschla jezera, zvěř se shromažďovala při napajedel. Pobíhali kolem nich, což ničilo vegetaci, jako to ostatně vidíme i v případě dnešních slonů. Usazeniny pak mohly znečišťovat vodní zdroje, což stále více zmenšovalo zásoby pitné vody. Mamuti přispívali k vlastnímu zániku," uvedl pro autor studie, Russel Graham z Pensylvánské univerzity, vysvětluje.

"Dnešní sloni potřebují mezi 70 až 200 litry vody denně. Předpokládáme, že mamuti potřebovali totéž. Poté, co napajedlo vyschlo, dlouho nepřežili. I kdyby vyschlo jen na měsíc, mohlo to být pro ně fatální," dodal.

Podle vědců je právě vyhynutí mamutů nejpodrobněji a nejpřesněji popsaným vyhynutím jednoho druhu v historii. Obávají se ale, že něco podobného by se mohlo opakovat i nyní. Globální oteplování může způsobit zvedání hladiny oceánů a už dnes má řada států problém s pitnou vodou. To může do budoucna vyústit ve vážný problém jak pro zvířata, tak pro lidi samotné.

reklama