Nejvíce strávníků obědvá doma, a to 31,1 %. V tomto čísle se pochopitelně nejvíce odráží téměř celá populace lidí v důchodovém věku, ale také maminek na mateřské dovolené.

V zaměstnání pak obědvá 27,4 % dotázaných. Zde je potřeba říci, že se jedná jak o kantýny, tak ale i o oběd přinesený z domova.

Obědu ve fastfoodech pak dává přednost 12,6 % dotázaných. Pro tuto část domácí populace představuje tento druh stravováni dostupné a časově nenáročně jídlo a navíc se lze pokaždé stravovat v jiném typu fastfoodu. V restauraci se pak nejčastěji obědvá 12,6 % dotázaných. Pět procent domácí populace pak neobědvá vůbec.

Večeře jsou již v drtivé většině domácí záležitostí, což potvrzuje 79,7 % veřejnosti. Přitom ovšem za večeři je možné považovat i např. studenou večeři.

Za zajímavé lze považovat zjištění, že 27,6 % dotázaných nevaří. Pochopitelně, že většinu nevařících tvoří mužská část populace. Jednou až třikrát týdně doma vaří 21,3 % domácí populace. Čtyřikrát až pětkrát týdně pak doma vaří 19,7 % dotázaných. Nejčastěji se doma vaří pro rodinu nebo pro sebe, což uvedlo 51,8 % veřejnosti.

Recepty hledá 23,2 % dotázaných na internetu. Podle chuti vaří 10,3 % veřejnosti a na rodinné recepty nejčastěji dá 8,7 % respondentů. Podle kuchařek pak nejčastěji vaří 6,5 % veřejnosti. Po receptech z časopisu sahá 1,2 % dotázaných a podle receptů z televize vaří 1,1 % českých domácích kuchařů a kuchařek. Ovšem nejčastěji se při vaření kombinují všechny dostupné zdroje receptů, což uvedlo 35,3 % dotázaných.

Recepty z internetu přitom nejvíce používají dotázaní, jen když potřebují něco konkrétního najít, což uvedlo 44,2 % veřejnosti. Internet je ovšem jednoznačně nejpoužívanějším zdrojem inspirace pro vaření.

Recepty z časopisů 21,4 % veřejnosti využívá jen pro inspiraci, ale nevaří podle nich. Jen když potřebuje něco konkrétního uvařit, pak sahá po časopisech 15,9 % veřejnosti. Nicméně 46 % respondentů recepty z časopisů nepoužívá.

Obdobně jsou na tom recepty z televizních pořadů, které jsou inspirací pro 22,8 % dotázaných, ale většinově nejsou televizní recepty používány.

Po internetu nejčastěji každý doma sáhne po kuchařce, a to když potřebuje něco konkrétního najít, což činí 41,1 % veřejnosti.

Kuchařky jsou ve velké oblibě jako dárek, což uvedlo 19,3 % veřejnosti. Při koupi kuchařky je pro 18,6 % dotázaných nejdůležitější její zaměření, následuje srozumitelnost receptů (15,5 %) a snadná dostupnost surovin použitých v receptech je nejdůležitější 12,1 % dotázaných.

Při vaření se řídí chutí a teprve následným nákupem surovin 42,5 % veřejnosti. Dostupnost surovin je důležitá při vaření 22,3 % respondentů. Z toho co je doma, pak vaří 21,2 % dotázaných.

Při vaření z kuchařek, které jsou aktuálně v prodeji na domácím knižním trhu, se dotázaným nejlépe vaří 12,1 % dotázaným dle autora populárního kuchaře Romana Vaňka, který získal za své kuchařky řadu ocenění např. Český Bestseller, ale i Křišťálovou lupu za pořad Peklo na talíři.

Roman Vaněk tak v tomto případě předstihl svého kuchařského kolegu, kterým je patrně nejpopulárnější a nejznámější český gastronom Zdeňek Pohlreich, jehož aktuální kuchařky nejvíce vyhovují 11,6 % dotázaným. Důvodem může být skutečnost, že Roman Vaněk má na svém kontě velké množství kuchařek, které se vyznačují zaměřením na domácí středoevropskou kuchyni, a to velmi jednoduchou formou a s běžně dostupnými surovinami, což je klíčové pro značnou část domácí populace, která jeho kuchařky právě proto vyhledává.

Na třetím místě se z aktuálně vydávaných kuchařek umístily ty od autora Olivera Jamieho (6,9 %) a následuje sympatická autorka kuchařek Dita Pecháčková (3,1 %).