Nynější návrh zákona podepsaly tři desítky poslanců z klubů ANO, ČSSD, KSČM, SPD, STAN a KDU-ČSL. Návrh především upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, pokud ji vykonává spolek podle navrhovaného zákona prostřednictvím svých členů v zahrádkářské osadě v souladu se svými stanovami.

Návrh zakotvuje možnost Státnímu pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo obcím přenechat zahrádkářským spolkům do užívání pozemky i jiné nemovitosti pro zahrádkářskou činnost. Spolky pak budou mít právo propachtovat tyto pozemky svým členům bez souhlasu vlastníků.

Babiš o víkendu na facebooku uvedl, že udělá vše pro to, aby vláda návrh schválila a předpis prošel Sněmovnou v tomto volebním období. "Hrozně rád vzpomínám na zahrádku mých prarodičů, něco jsem se tam napracoval," uvedl. Zahrádkaření považuje za veřejně prospěšnou činnost. "Zahrádkáři zúrodňují půdu, pomáhají zadržovat vodu v krajině, díky nim je příroda rozmanitější, pomáhají vyrovnat se s klimatickou změnou a vychovávají v mladší generaci lásku k přírodě," napsal.

Návrh stanoviska pro kabinet označoval úpravu za nadbytečnou, neboť stávající předpisy veřejného i soukromého práva už poskytují pro zahrádkářskou činnost dostatečný prostor. "Zahrádkářská činnost je činností zájmovou a vztahy vznikající v souvislosti s ní by měly být primárně řešeny soukromoprávní regulací," stálo v materiálu, který vytýkal návrhu také chyby ve zpracování a upozorňoval na hrozby při jeho uplatňování.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Předchozí pokusy z let 2009 a 2016 schválit zahrádkářský zákon neuspěly. Poprvé zákon vetoval tehdejší prezident Václav Klaus a Sněmovna už o jeho vetu nerozhodla. Podruhé ho v roce 2016 vrátila Sněmovna autorům k dopracování, což je jen jiná forma zamítnutí.