Firmy dosud odevzdaly finanční správě 347.981 přiznání, z toho 320.235 elektronicky. Fyzické osoby odevzdali zhruba 2,1 milionu přiznání, z toho 650.900 elektronicky.

Zároveň dnes správa informovala, že k dnešnímu dni vyplatila přes jeden milion žádostí o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob za 14,3 miliardy korun. Za stejné období loni to bylo 874.000 žádostí za 11,6 miliardy korun.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun.

Loni správa evidovala za rok 2020 zhruba 2,9 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 530.000 od firem. Pro letošní rok správa očekává přibližně stejný počet.